GISTDA – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานเสวนา “นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสู่โลก: บทสรุปจากห้วงอวกาศ” จัดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนเกิดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและเฝ้าระวังวัตถุอวกาศและเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ สถานีอวกาศเทียนกง–1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ลานเอเทรี่ยม 3 ชั้น 3

มีการนเสวนาข้อมูลเชิงวิชาการจาก ผศ.ดร.ชูเกีรยติ น้อยฉิม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอวกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์วงโคจร GISTDA (จิสด้า) และ ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

พร้อมกันนี้ “เฌอปราง อารีย์กุล” กัปตันวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 จะร่วมเปิดมุมมองผ่านความคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมกับ คุณพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศจากจิสด้า คุณกฤษณ์ คุณผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ และ 3 นักเรียนทุนจากองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา)

นอกจากนั้นระหว่างเวลา 12.00- 20.00 น. ภายในบริเวณงานยังจัดนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับสถานีอวกาศเทียนกง-1 , จำลองห้องควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม นิทรรศการวัตถุอวกาศ สถานีอวกาศและขยะอวกาศ รวมถึงระบบ EMERALD ระบบที่พัฒนาโดยจิสด้า เพื่อใช้ดูวงโคจรดาวเทียมและประยุกต์ใช้ดูวงโคจรของเทียนกง-1 ได้ การจัดแสดง Model สถานีอวกาศเทียนกง และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดยการสร้างกระสวยอวกาศผ่านมัลติมีเดีย