ผู้เขียน :  สาธิตา โสรัสสะ
สำนักพิมพ์ :
ราคา : 490 บาท

Share Thailand to the World – แชร์เมืองไทยให้โลกรู้ – 60 ปีท่องเที่ยวไทย ผลงานการเขียนของสาธิตา โสรัสสะ นำเสนอเรื่องราวหลากหลายรส ทั้งกาลเวลาที่ผ่านมาของการท่องเที่ยวไทยกว่า 60 ปี รางวัลระดับโลกที่เมืองไทยได้รับ รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการจัดอันดับ 9 สุดยอดที่เที่ยวต่างๆทั้งทะเลไทย ,เมืองเล็กน่ารัก ,เทศกาลไทยที่ดังระดับโลก ตลอดจนเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆด้านท่องเที่ยว ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฯลฯ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ สมาคมด้านท่องเที่ยวต่างๆ สายการบิน สื่อมวลชน เป็นต้น

รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนเหล่าผู้ทรงอิทธิพลในวงการท่องเที่ยวไทย 40 ผู้อาวุโส ร่วมสร้างสรรค์เมืองไทย และเรื่องราวของ Success stories 30 คนวงการท่องเที่ยว-อาหารไทย ที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองไทย