จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ชวนผู้สนใจร่วม 30 กิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปี สำหรับเหล่าผู้สูงวัยและผู้มีวิสัยทัศน์ที่เตรียมตัวก่อนเกษียณแต่เนิ่นๆ  ณ เซลส์ แกลอรี่ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ริมถนนพหลโยธิน ย่านรังสิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก จิณณ์ เวลบีอิ้ง คลับ เพื่อวางรากฐานการสร้างสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ตามแนวคิดหลัก Integrated Healthcare การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ พร้อมมอบสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี  ตอกย้ำความพร้อมในด้านการดูแลชีวิตของผู้อาศัยในโครงการอย่างครบวงจร แม้จะยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ก็ตาม

นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า “โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย แต่เป็นโครงการที่ดูแลสุขภาพครบทุกด้านอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ และอารมณ์ สำหรับ 30 กิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนี้เป็นการจำลองการใช้ชีวิตที่ลูกค้าจะได้สัมผัสเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เราต้อนรับบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับเราได้ แม้จะยังไม่ได้ซื้อโครงการของเรา เราหวังว่าผู้สูงวัยหรือคนที่เตรียมตัวเกษียณอย่างมีคุณภาพที่ได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเหล่านี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้เริ่มต้นดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณในเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) โดยได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ    กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการตอกย้ำความพร้อมในการดูแลลูกค้าตลอดชีวิต แม้จะยังไม่ได้ย้ายเข้าโครงการ ตามจุดยืนของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างแท้จริง”

กิจกรรมที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จัดขึ้น มีความหลากหลายและมุ่งเตรียมความพร้อมของผู้เตรียมเกษียณในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมแกะสลักเครื่องข้าวแช่ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและโภชนาการตามแนวภูมิปัญญาไทยแล้ว ยังได้ฝึกสมาธิ การใช้มือและตาให้สัมพันธ์กัน เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมของโครงการฯยังส่งเสริมให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในชุมชน (Sense of Community)  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ที่จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันภายในเมืองแนวคิดใหม่แห่งนี้

 

ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอีกมากมายตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมหมอในบ้านเป็นได้ด้วยการเลือกรับประทาน โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล (อาทิตย์ที่ 3 มิ.ย.) กิจกรรมยืดเส้นเพื่อสุขภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (เสาร์ที่ 16 มิ.ย.) กิจกรรมการแพทย์พยากรณ์โลก โดยนพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (อาทิตย์ที่ 17 มิ.ย.) กิจกรรมปั้นดินสร้างพลังชีวิต (เสาร์ที่ 23 มิ.ย.)  กิจกรรมหายใจคลายความเศร้า โดยพระราชญาณกวี (อาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.) กิจกรรมหายใจให้ไร้โรค โดย รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี (เสาร์ที่ 30 มิ.ย.) และอีกมากมาย รวมทั้งยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก จิณณ์ เวลบีอิ้ง คลับ  เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี เข้าร่วมกิจกรรมฟรี 2 ครั้ง รับข่าวสารกิจกรรมด้านสุขภาพ ส่วนลด 20% สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ณ เซลส์แกลอรี่ของโครงการฯ ริมถนนพหลโยธิน รังสิต

ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกจิณณ์ เวลบีอิ้ง คลับ ได้ที่ www.jinwellbeing.com/jinclub  และติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของจิณณ์ เวลบีอิ้ง คลับ โดยจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้เพิ่มเติม ได้แล้ววันนี้ ที่ www.facebook.com/jinwellbeing   หรือ โทร. 062-802-9999